Polityka Prywatności firmy BASF

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą.

Firma BASF podchodzi poważnie do kwestii ochrony danych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje:

 • dane osobowe gromadzone przez firmę BASF podczas korzystania z witryny BASF
 • cele, w jakich firma BASF wykorzystuje takie dane
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców danych osobowych
 • okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane
 • czy użytkownik ma obowiązek podania swoich danych osobowych

Ponadto pragniemy przekazać informacje na temat:

 • praw użytkownika w zakresie przetwarzania jego/jej danych osobowych
 • Administratora Danych Osobowych w znaczeniu zgodnym z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz, w stosownych przypadkach, Inspektora Ochrony Danych firmy BASF.


1. Jakie dane osobowe gromadzi firma BASF podczas korzystania z witryny BASF przez użytkownika?

(1) Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową bez kontaktowania się z nami lub logowania, jego/jej przeglądarka automatycznie przesyła następujące informacje na nasz serwer:

 • Adres IP komputera
 • Informacje o przeglądarce internetowej użytkownika
 • Witryna przeglądana bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę
 • URL lub żądany plik
 • Data i godzina wejścia na stronę
 • Ilość przesyłanych danych
 • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach
(2) Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:
 • Adres e-mail użytkownika i dalsze informacje podawane przez niego drogą elektroniczną lub w formularzu kontaktowym
 • Data i godzina wiadomości użytkownika
(3) Witryna BASF oferuje możliwość subskrypcji bezpłatnych newsletterów informacyjnych na temat produktów i usług oferowanych przez BASF w zakresie ochrony roślin uprawnych, jak również – w zależności od przypadku – na temat rejestracji produktów lub informacji o różnych wydarzeniach związanych z firmą. Gdy użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu, otrzymujemy dane wprowadzane przez użytkownika na ekranie wejściowym, tj.:
 • Tytuł
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Miejscowość/kod pocztowy
 • Adres korespondencyjny
 • Wielkość prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz wielkość prowadzonych upraw rolniczych oraz ogrodniczych
 • Temat biuletynu informacyjnego
 • Kanał komunikacyjny (e-mail, faks, telefon komórkowy) i powiązane dane kontaktowe
 • Stanowisko

Podczas rejestracji gromadzone są następujące dane:
 • Adres IP komputera uzyskującego dostęp do danych
 • Data i godzina rejestracji
 • Kopia e-maila potwierdzającego otrzymywanego po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji. Użytkownik otrzymuje link do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych.

Do przesyłania newsletterów pocztą elektroniczną używamy usługi FreshMail dalej „usługa FreshMail”). Zapisanie się do naszego newslettera przesyłanego pocztą elektroniczną oznacza, że przekazywany i przechowywany na serwerze FreshMail znajdującym się w Unii Europejskiejjest wyłącznie adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji. Po zapisaniu się do newslettera przesyłanego w wiadomości e-mail użytkownik otrzymuje e-maila potwierdzającego wpisanie na listę zarejestrowanych adresów e-mail. W imieniu firmy BASF IFresMailprzechowuje i wykorzystuje adres e- mail użytkownika wyłącznie w celu wysyłania newslettera.

Na dole każdego newslettera znajduje się hiperłącze, za pomocą którego można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania go.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Aby to zrobić, wystarczy wysłać wiadomość na nasz adres e-mail lub na adres pocztowy podany powyżej. Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę poprzez rezygnację z subskrypcji, nie będzie mieć to wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej wycofaniem. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera przesyłanego wszystkimi sposobami lub z konkretnego sposobu przesyłania newslettera.

W przypadku wypisania się z newslettera dane osobowe, które zostały zachowane w celu udostępnienia newslettera użytkownikowi, zostaną usunięte pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z ustawowym wymogiem przechowywania danych.

Jeśli użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji subskrypcji newslettera przesyłanego w wiadomości e-mail lub SMS-em (patrz powyżej), usuniemy odpowiednie dane po 24 godzinach od momentu otrzymania przez użytkownika potwierdzającej wiadomości e- mail lub potwierdzającego SMS-a.

Nie będziemy przesyłać danych osobowych użytkownika do krajów trzecich.

Dane osobowe zebrane przez BASF od subskrybentów newslettera lub użytkowników odwiedzających witrynę internetową otrzymują odbiorcy wymienieni poniżej:

 • BASF SE
 • Webtrends, Inc.
 • Tealium, Inc.
 • Inxmail GmbH
 • SHE Informationstechnologie AG
 • trio-group communication & marketing GmbH
 • Oskar Wegner Sp. z o.o.
 • Veneo Sp. z o.o.
 • LEAF MEDIA Kawalec Kulawik Sp. j.

Nasza witryna oferuje możliwość korzystania z wtyczek do portali społecznościowych. W celu ochrony danych użytkownika wtyczki społecznościowe zostały zintegrowane na stronie internetowej tylko w formie graficznej zawierającej link do odpowiedniej strony internetowej właściciela danej wtyczki społecznościowej. Kliknięcie grafiki powoduje przesłanie danych do odpowiedniego dostawcy usług. Jeśli użytkownik nie kliknie grafikę, nie dojdzie do wymiany danych między użytkownikiem a dostawcami wtyczek społecznościowych.

Nie ponosimy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za straty lub zobowiązania powstałe w wyniku korzystania z platform stron trzecich lub z nimi związane. Korzystanie przez użytkownika z platform stron trzecich podlega warunkom operatorów takich platform.

Na naszej stornie głównej używamy zintegrowanych wtyczek do portali społecznościowych usługodawców wymienionych poniżej:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Google+ of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.


2. W jakim zakresie i w jakich celach firma BASF przetwarza takie dane?

(1) W momencie wejścia użytkownika na naszą witrynę internetową wykorzystujemy adres IP użytkownika oraz inne dane, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła na nasz serwer (patrz Rozdział 1 (1)) w celu:

a) przesyłania wymaganej treści do przeglądarki użytkownika. W ten sposób przechowujemy cały adres IP tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przekazania żądanej treści.

b) wysyłania adresu IP użytkownika do dostawcy usługi, aby mapować publiczny adres IP użytkownika wraz z informacjami dotyczącymi firmy i branży (bez danych osobowych). Informacje dotyczące firmy i branży będą przetwarzane w internetowym systemie pomiarowym firmy BASF. W ramach tego procesu adres IP użytkownika nie jest w żadnym momencie zapisywany przez naszego usługodawcę lub w naszym systemie.

c) ochrony firmy BASF przed atakami i zapewnienia poprawnego działania naszej witryny internetowej. W ten sposób dane te są przechowywane tymczasowo, z ograniczonym dostępem, przez okres maksymalnie 180 dni. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności przeprowadzania dochodzeń w związku z atakami i incydentami internetowymi (w zakresie w jakim będzie to konieczne).

Firma BASF będzie przeprowadzać weryfikację użytkownika adresu IP tylko w przypadku nielegalnego ataku.

Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są gromadzone w celu wysyłania newslettera informacyjnego zgodnie z interesami użytkowników.

(2) Adres IP komputera należącego do użytkownika przechowujemy po usunięciu ostatniego oktetu adresu IP, tzn. w formie anonimowej, w celu pomiaru oglądalności stron internetowych, co pozwala nam na ulepszenie naszej witryny internetowej. Ostatni oktet adresu IP usuwamy natychmiast po pobraniu. Dlatego nie gromadzimy danych osobowych dotyczących korzystania przez użytkownika z naszej witryny.

(3) Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy dane zgodnie z Rozdziałem 1 (2) w celu udzielenia odpowiedzi oraz, o ile jest to możliwe, spełnienia prośby użytkownika. Dane osobowe przechowujemy w zakresie niezbędnym w celu spełniania potrzeb użytkownika.


3. Czy wymagamy od użytkownika podania nam swoich danych osobowych? Czy użytkownik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego/jej przeglądarka automatycznie przesyła następujące informacje na nasz serwer zgodnie z Rozdziałem 1 (1): Użytkownik może, ale nie musi podawać takich danych. Jednakże bez dostępu do takich danych nie jesteśmy w stanie zaoferować użytkownikowi treści, których poszukuje.

Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego danych zanonimizowanych w celu pomiaru oglądalności witryny. Użytkownik nie jest również zobowiązany do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas jego/jej adresu IP w celu mapowania informacji o firmie lub branży użytkownika.

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, może przekazać nam swoje dane zgodnie z Rozdziałem 1 (2). Pola obowiązkowe w formularzu kontaktowym (o ile takie będą istnieć) zostaną odpowiednio oznaczone. Bez podania wymaganych danych użytkownik może uniemożliwić nam udzielenie stosownej odpowiedzi bądź spełnienie prośby.


4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozdziałem 2 jest wyszczególniona w punkcie (f) Artykułu 6 (1) Rozporządzenia RODO. Uzasadnione interesy określone są według poszczególnych celów opisanych w Rozdziale 2.

W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną dla przetwarzania takich danych po zapisaniu się do newslettera przez użytkownika stanowi Art.6 ust. 1 litera Rozporządzenia RODO.


5. Do jakich odbiorców przesyłamy Państwa dane osobowe?

Dane, o których mowa w Rozdziale 1, przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w Unii Europejskiej do celów określonych w Rozdziale 2. Wspomniane podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Nie zamierzamy przesyłać danych osobowych użytkownika do krajów trzecich.


6. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Firma BASF wdrożyła środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pozwalającego chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową lub niezgodną z prawem zmianą, zniszczeniem, utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem. Środki takie będą stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.


7. Czy korzystamy z plików cookie na naszej witrynie?

O użyciu plików cookie informujemy w naszym banerze dotyczącym plików cookie wyświetlanym po wejściu użytkownika na naszą witrynę internetową. Użytkownik akceptuje obsługę plików cookie poprzez kontynuację przeglądania witryny. W niniejszym dokumencie chcemy przekazać informacje na temat plików cookie oraz sposobu, w jaki użytkownik może wyłączyć ich obsługę.

(1) Poniższe pliki cookie są istotne dla sprawnego działania naszej witryny internetowej oraz określonych oferowanych na niej usług:

Nazwa pliku cookie Cel Wygasa
JSESSIONID Ten plik cookie umożliwia usłudze zapamiętywanie wyborów i preferencji, które już zostały wprowadzone lub informacji, które już zostały podane. Po zamknięciu przeglądarki.
BIGipServerWeb_Pool Narzędzie o nazwie Load Balancer wykorzystywane w naszej witrynie zapisuje identyfikator w przeglądarce użytkownika tak, aby zapewnić stałe połączenie użytkownika z tym samym serwerem sieciowym przez cały czas trwania odwiedzin witryny. Po zamknięciu przeglądarki.
agroFs Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie ustawionej przez użytkownika wielkości czcionki. 7 dni od momentu ustalenia czasu pierwszego wejścia odwiedzającego na naszą stronę internetową.
agroportal.infocategories Ten plik cookie umożliwia usłudze zapamiętywanie wyborów, które już zostały wprowadzone lub informacji, które już zostały podane. Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.city Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru ustawionej przez użytkownika miejscowości. Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.county Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru kraju ustawionego przez użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.region Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru regionu ustawionego przez użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.zipcode.label Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru kodu pocztowego ustawionego przez użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki.
psz.crop.* Tych 5 plików cookie umożliwia witrynie internetowej zapamiętywanie spersonalizowanych ustawień dotyczących upraw. Są one potrzebne do spersonalizowanego wyświetlania takich elementów jak dane kontaktowe, pogoda, wiadomości czy wydarzenia. Nigdy
psz.loc.* Tych 5 plików cookie umożliwia witrynie internetowej zapamiętywanie spersonalizowanych ustawień dotyczących lokalizacji. Są one potrzebne do spersonalizowanego wyświetlania takich elementów jak dane kontaktowe, pogoda, wiadomości czy wydarzenia. Nigdy
psz.hideinfo Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru niewyświetlania etykiet narzędzia dotyczących personalizacji. 3 miesiące po ustaleniu, że użytkownik pozostawił etykietę narzędzia (tzw. tooltip) do personalizacji.
psz.hidecockpitinfo Ten plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru niewyświetlania etykiet narzędzia dotyczących cockpitu. 3 miesiące po ustaleniu, że użytkownik pozostawił etykietę narzędzia (tzw. tooltip) dla cockpitu.

(2) Pliki cookie do mierzenia oglądalności witryny:

Nazwa pliku cookie Cel Wygasa
ACOOKIE Ten plik cookie umożliwia narzędziu do analizy stron internetowych Tealium zbierać anonimowe informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej. Takie anonimowe informacje mówią nam m.in., ile osób odwiedziło naszą stronę internetową, na których stronach znajdowali się użytkownicy tuż przed wejściem na naszą stronę internetową oraz jakie strony odwiedzili. po upływie 2 lat od ostatniej wizyty na stronie
WT_FPC Domyślnie Webtrends śledzi odwiedzających w obrębie całej głównej domeny oraz wszystkich poddomen. Odbywa się to poprzez ustawienie na domenie głównej pliku cookie pierwszej kategorii z kropką wiodącą, która umożliwia również poddomenom odczytanie tego pliku. po upływie 2 lat od ostatniej wizyty na stronie
Id Plik cookie DoubleClick służy do gromadzenia danych dotyczących interakcji użytkowników z reklamami i innymi funkcjami serwisu reklamowego w zakresie, w jakim dotyczą one naszej witryny internetowej. po upływie 2 lat od ostatniej wizyty na stronie
D41ID Używamy pliku cookie opracowanego przez Dun and Bradstreet w celu uzyskania anonimowych informacji dotyczących firm odwiedzających nasze strony internetowe. po upływie 1 roku od ostatnie wizyty na stronie

Użytkownik może wyłączyć lub zaakceptować obsługę plików cookie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie opisane w Rozdziale 7 (1) może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych na naszej witrynie.

Użytkownik może uniemożliwić usłudze Webtrends gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez pliki cookie oraz innych danych odnoszących się do korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich wtyczek w przeglądarce.

Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach

Rezygnacja z plików cookie Webtrends

Użytkownik może uniemożliwić Tealium gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez pliki cookie oraz innych danych odnoszących się do korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki w przeglądarce dostępnej pod następującym linkiem [LINK].


8. Jakie są uprawnienia użytkownika?

Użytkownik posiada określone prawa wynikające z Rozporządzenia RODO, w tym prawo do zażądania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, pod warunkiem, że żądanie takie zostanie wystosowane na piśmie:

8.1. Prawo dostępu do danych: prawo do uzyskania dostępu do informacji należących do użytkownika (jeśli są one przez nas przetwarzane) oraz do niektórych innych informacji (np. zawartych w niniejszej Polityce Prywatności);

8.2. Prawo do poprawienia danych: jeśli dane osobowe użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich poprawienia;

8.3. Prawo do usunięcia danych: jest ono również znane jako „prawo do bycia zapomnianym” – w uproszczeniu umożliwia ono wystosowanie prośby o usunięcie danych użytkownika w przypadku, gdy nie ma przekonujących powodów, dla których moglibyśmy nadal z nich korzystać. Prawo do usuwania danych nie jest ogólnie dostępne; istnieją od niego wyjątki. Na przykład mamy prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do zawieszenia wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub ograniczenia sposobu, w jaki firma BASF może z nich korzystać. Prosimy pamiętać, że prawo to jest ograniczone w niektórych sytuacjach: gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, które zebraliśmy za jego zgodą, użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania wyłącznie jeżeli: (a) dane są niepoprawne; (b) przetwarzanie odbywa się niezgodne z prawem i użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte; (c) użytkownik potrzebuje danych do dochodzenia roszczeń prawnych; lub (d) gdy nie musimy już wykorzystywać tych danych do celów, dla których je przechowujemy. Gdy przetwarzanie danych jest ograniczone, możemy nadal przechowywać informacje o użytkowniku, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy wykaz osób, które zwróciły się do nas o ograniczenie wykorzystywania ich danych osobowych, aby mieć pewność, że ograniczenia te będą przestrzegane w przyszłości;

8.5. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania, abyśmy przenieśli lub skopiowali (tam, gdzie jest to technicznie wykonalne) dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie do własnych celów użytkownika w ramach różnych usług;

8.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, w tym również w przypadkach, w których wykorzystujemy je dla naszych uzasadnionych interesów, do marketingu bezpośredniego;

8.7. Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas jego danych osobowych; oraz

8.8. Prawo do wycofania zgody: jeśli użytkownik wyraził zgodę na jakikolwiek sposób przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie (chociaż dokonanie tego nie oznacza to, że przetwarzanie danych użytkownika przez BASF za zgodą użytkownika do tej pory było niezgodne z prawem).

Korzystanie z powyższych praw jest bezpłatne, jednakże użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dwóch dokumentów tożsamości. Zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem dołożymy wszelkich starań w celu udostępnienia i skorygowania danych osobowych użytkownika, a także usunięcia ich z naszych plików.

W celu zadawania pytań lub korzystania z jakichkolwiek praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności i/lub składania reklamacji prosimy o kontakt mailowy lub pisemny. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe zostały podane w punkcie 10 poniżej.

Po otrzymaniu formalnej pisemnej reklamacji skontaktujemy się z osobą, która złożyła reklamację w celu jej rozpatrzenia. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami ds. ochrony danych, dzięki czemu możemy rozstrzygać wszelkie reklamacje, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa skarga dotycząca danych osobowych jest przez nas rozpatrywana, mogą Państwo skierować skargę do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


9. Kiedy użytkownik może złożyć reklamację?

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi u naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych lub u niżej wymienionych organów nadzorczych:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


10. Kim jest Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych?

Informacje na temat Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych dostępne są w:

BASF Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142b

02-305 Warszawa

Prosimy o skorzystanie z powyższego adresu Administratora Danych Osobowych lub adresu kontaktowego naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych – Pani Katarzyny Radzikowskiej-Hudały. Z naszym Koordynatorem ds. Ochrony Danych można się skontaktować także poprzez e-mail na adres: ochrona.danych@basf.com


11. Prywatność osób nieletnich

Witryna przeznaczona jest do użytku przez osoby pełnoletnie. Nie zbieramy informacji o osobach niepełnoletnich.

Żadne informacje nie mogą być zamieszczane na stronach internetowych przez osoby poniżej 18 roku życia. Jeżeli taka osoba przekaże dane osobowe za pośrednictwem Witryn, usuniemy te informacje natychmiast po uzyskaniu wiedzy o wieku takiej osoby, a następnie nie wykorzystamy ich w żadnym celu.Logowanie